Voor wie is de Stichting Leergeld Nuenen? 

Onder het motto "Alle kinderen mogen meedoen. Dat vindt u toch ook?", probeert de Stichting Leergeld Nuenen kinderen, die leven op de armoedegrens, te laten deelnemen aan sociale activiteiten. Ieder kind moet kunnen meedoen aan werkweken, excursies, schoolkampen, sportclubs of creatieve en muzikale vorming. 
Kinderen van ouders die in een armoedesituatie verkeren, kunnen vaak niet meedoen met binnen- en buitenschoolse activiteiten (zie hiervoor de lijst met clubs en verenigingen).

 Om deze kinderen de mogelijkheden te geven deel te nemen aan het sociale leven binnen school en maatschappij, is de Stichting Leergeld Nuenen in het leven geroepen. Stichting Leergeld Nuenen, die werkt met deskundige vrijwilligers, wil in de gemeente Nuenen financiële of materiële steun verlenen aan schoolgaande kinderen( tussen 4 en 18 jaar), die de gevolgen van de armoede ondervinden.  
Voor deze kinderen betekenen deze activiteiten verbreding van hun horizon. Zij maken sociale contacten en leren zich handhaven in een groep. Daarnaast leren zij winnen én verliezen.

Dit lijkt vanzelfsprekend. Echter, de stille armoede neemt toe. Ook in de 'welvarende' gemeente Nuenen. Vooral schoolgaande kinderen worden daar op korte, maar ook op langere termijn, de dupe van. In het hele land zijn lokale stichtingen die organisatorisch ondersteund worden door Stichting Leergeld Nederland.

Wilt u iemand van Leergeld spreken? Of wilt u zich aanmelden? Dat kan!
1. Elke maandag van 10.00 - 12.00 uur is er spreekuur (op afspraak) in het gebouw van de CMD, Berg 22C. U kunt zich melden bij de balie van de LEV (tegenover de balie van de apotheek)
2. U kunt ook uw vraag stellen via leergeld@onsnet.nu
3. Bellen met :06-252 86545
4. Op deze site staat bij het tabblad Contact een contactformulier.