Nationaal Fonds Kinderhulp

Sinds enige tijd kan Leergeld Nuenen een beroep doen op het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds heeft dezelfde doelstellingen als die van Leergeld: alle kinderen moeten kunnen meedoen en niet lijden onder de armoedesituatie thuis. 

Voor allerlei zaken in en om de school is geld nodig. In een gezin met financiële problemen is daar geen ruimte voor. In zo'n geval kunnen zij terecht bij Leergeld Nuenen, die op haar beurt kan aankloppen bij de Stichting Kinderhulp.

Inmiddels zijn er al meerdere aanvragen goedgekeurd en konden we gezinnen blij maken en hun aanvraag honoreren. Dankzij Kinderhulp!  

OVER KINDERHULP

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland die in armoede opgroeien. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.  

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. 1 op de 12 kinderen tot 21 jaar in Nederland groeit echter op in armoede. Dat zijn ruim 300.000 kinderen én jongeren die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de kracht geef om mee te doen. 

Bijvoorbeeld: zwemles, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een warme winterjas. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. Nu en in de toekomst.

Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Met iets waar een kind behoefte aan heeft en altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener.

 www.kinderhulp.nl