Stichting Armoedefonds

Stichting Leergeld Nuenen is een van de 178 lokale organisaties, die van Stichting Armoedefonds schoolspullenpassen heeft gekregen. Deze passen zijn bestemd voor kinderen, die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Zo kunnen zij een goede start maken.
Ter waarde van € 50,- kunnen schoolspullen gekocht worden. (boeken, rekenmachine, agenda, pennen, kaftpapier e.d.)

Dankzij deze actie hebben landelijk 13.562 kinderen zo’n pas gekregen.

https://www.armoedefonds.nl/