uit: De Nuenense krant van 9 september 2022

uit: De Nuenense krant van 29 juni 2022

uit: Rond de Linde van 23 juni 2022

23 juni 2022

Ook voor Oekraïense kinderen geldt:

"Alle kinderen mogen meedoen!"

Donderdag 2 juni is de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne in Nuenen aangekomen. Voor een goede opvang is er veel werk verzet om deze mensen hier een ‘thuis’ te geven. Dit betekent ook dat de kinderen uit Oekraïne geholpen moeten gaan worden om hier mee te kunnen doen zowel op school, in sportverenigingen en andere sociale activiteiten.
Daarom bieden wij als Stichting Leergeld Nuenen alle kinderen van Oekraïense vluchtelingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten zoals betalen van abonnementen van sportverenigingen, aanschaf van sportkleding, indien mogelijk zwemlessen, bruikleen van fietsen, in overleg bruikleen van laptops voor onderwijs op afstand, etc. Om dit mogelijk te maken stemmen we dit af met de locatiemanager voor de opvanglocaties in Nuenen. Maar het kan ook zijn dat er particulieren in Nuenen zijn die Oekraïense vluchtelingen in huis hebben. Aarzel dan niet om deze bij ons aan te melden. Dat kan via onze website www.leergeldnuenen.nl of per mail via leergeld@onsnet.nu

Peter Hendrickx, voorzitter Leergeld Nuenen

5 februari 2022

Is de ouderbijdrage van school vrijwillig??

Wat ouders vaak niet weten en wat scholen vaak verzwijgen, is dat sinds 2021 alle activiteiten van school voor ALLE leerlingen toegankelijk moeten zijn. Er is vaak wel een vrijwillige ouderbijdrage, maar wie niet kan betalen mag toch deelnemen aan schoolreisjes, excursies e.d. Leerlingen mogen op geen enkele wijze worden buitengesloten! En dat is precies waar Stichting Leergeld voor staat: ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN.

In de NRC-krant van vrijdag 4 februari 2022 stond een heel artikel dat hieraan was gewijd.
Meer lezen? Druk dan hier.

In diezelfde krant van 23 maart 2022 stond opnieuw een artikel aan dit onderwerp gewijd.
Ook is er een publicatie van een enquête door Leergeld Nederland.