Sponsors

Hiernaast staan de organisaties, die ons financieel hebben ondersteund. Wij zijn hen zeer erkentelijk! 

Wilt u ook Stichting Leergeld Nuenen steunen?

Ook particulieren doneren regelmatig. Wist u als uw gift voldoet aan de voorwaarden voor periodieke giften, dat u dan het hele bedrag van de gift mag aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

U krijgt er beslist, nu of later, dankbaarheid voor terug! Mogen wij op uw steun rekenen ? Uw bijdragen komen geheel ten goede aan Stichting Leergeld Nuenen. 

Elke vorm van financiële bijdrage is uiteraard welkom. U kunt dat doen door uw gift te storten op bankrekeningnummerNL55 RABO 0109 1308 55 t.n.v. Stichting Leergeld Nuenen.
Onze Stichting heeft de ANBI-status, dus kunt u uw gift aftrekken van de belasting. Deze bijdragen komen alle ten goede van Stichting Leergeld Nuenen!
Stichting Leergeld Nuenen is ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel  onder nummer 17151965 met RSIN nummer: 816293806


Diaconie Nuenense kerken
Protestantse Gemeente Nuenen
Oud Prinsen Nuenen
Raod van Zatterdag
Lions Club Nuenen
Rotary Club Nuenen
Ronde Tafel Nuenen
Stichting Armoedefonds
Kids Society Nuenen 

Meer informatie over de financiële ondersteuning kunt U krijgen via: 
Stichting Leergeld Nuenen, Postbus 62, 5670 AB Nuenen 

of via e-mail: leergeld@onsnet.nu

Meer algemene informatie vindt u op de landelijke website: http://www.leergeld.nl