ANBI

De Belastingdienst verplicht ons om informatie te verstrekken over onze ANBI status.
U vindt deze informatie in bijgaand formulier Standaardformulier publicatieplicht
Fondswervende instellingen