Het bestuur van de Stichting Leergeld Nuenen is bereikbaar op het volgende adres:
secretariaat@leergeldnuenen.nl

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

P. Hendrickx voorzitter 06 - 13938146
J. Linssen secretaris 040 - 283 5267
G. Bons penningmeester 040 - 283 8122
J. Deckers bestuurslid 040 - 284 5855
H. van den Bogaard bestuurslid 06 - 34951267
R. Soetendal bestuurslid PR 040 - 2840509

Stichting Leergeld Nuenen heeft drie coördinatoren. Zij zijn te bereiken via leergeld@onsnet.nu en houden op maandagmorgen een inloopspreekuur (op afspraak) in het gebouw van de CMD/LEV-groep in het Aardappeleterssteegje.

Daarnaast zijn er een aantal adviseurs, die de gezinnen bezoeken. Voor het verstrekken van fietsen en laptops zijn eveneens coördinatoren aangesteld.