Symposium bij het 20-jarig bestaan
van Leergeld Nuenen

Leergeld Nuenen en Kids Society Erica kunnen terug kijken op een succesvol symposium, dat werd gehouden op 28 maart 2023 in de studio van John Geven. In een sfeervolle zaal zaten dinsdagmiddag een groot aantal mensen die op professionele wijze te maken hebben met kinderen. Het thema was dan ook ‘ Kinderen in Armoede’ en wilde middels een aantal sprekers het gesprek op gang brengen om enerzijds de armoede te signaleren en anderzijds proberen hen handvatten te bieden. Duidelijk was in ieder geval dat er veel moet veranderen wil men echt stappen vooruit zetten.

 

Drs. Jodi Mak, zette een aantal onderzoeken uiteen, die zij gedaan heeft vanuit de Hogeschool Amsterdam over armoede in gezinnen. De cijfers logen er niet om. Een van de conclusies is o.a. dat leven in armoede bij kinderen veelal stress en eenzaamheid tot gevolg heeft. Grootste risicogroepen: kinderen uit een eenoudergezin en kinderen met een niet-westerse migratie  achtergrond.

 

 

Spreekster Gaby van Den Biggelaar, voorzitster van  de Stichting Leergeld Nederland, kon helaas wegens ziekte niet aanwezig zijn. Zij werd vervangen door waarnemend directeur Paul Janssen, die een heel enthousiast verhaal hield over wat Leergeld Nederland - en dus ook Leergeld Nuenen- doet.  Hij lichtte toe wat de z.g. Leergeld formule inhoudt: via direct contact met de gezinnen hulp bieden, zodat kinderen toch kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

 

 

 

 

Met name Hans Spekman (directeur Jeugdeducatiefonds ) gaf aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk aan hoe sommige kinderen in de knel komen veelal door de situatie thuis. Op school merken de leerkrachten dat de thuissituatie niet optimaal is. Het is dan van het grootste belang ouders te betrekken bij de school en zo in gesprek te gaan met de ouders.

Na de sprekers kon men met elkaar van gedachten wisselen over hetgeen er gezegd is onder het genot van een drankje en een hapje.

 

Alle sprekers waren het er over eens, dat armoede een ernstige belemmering vormt voor mentale, sociale en intellectuele ontwikkeling van kinderen. Leergeld biedt kapstokken om die belemmeringen weg te nemen, immers ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN!