Een gift van de Rotaryclub Nuenen n.a.v. het evenement 'Kunst met een grote T'. Dit werd gehouden op 1 en 2 oktober van dit jaar. Als 'goede doel' werd Stichting Leergeld Nuenen uit gekozen.
We kregen een cheque van € 1250,- overhandigd van de voorzitter, de heer 
D. Neerhoff. Waarvoor onze hartelijke dank!

Ook in Nuenen zullen gezinnen uit Oekraïne worden gehuisvest. Ook deze kinderen zullen behoefte hebben aan basisvoorwaarden als onderwijs, ontspanning,(sport en cultuur) of een fiets. Wanneer zij  in de leeftijdsgroep van 4-18 jaar vallen, kunnen zij een beroep doen op Leergeld Nuenen. Omdat deze problematiek nog geheel nieuw is, zal er speciale adviseur worden aangesteld, die deze problematiek zal bekijken.  Voorlopig geldt voor deze nieuwe maatregel een proefperiode van 3 maanden. Neem bij twijfel vooral contact op met de coördinatoren (zie tabblad Contact)

Op 12 mei j.l. was er een landelijke bijeenkomst van de Stichting Armoedefonds. In het verleden heeft Leergeld Nuenen vaak een beroep kunnen doen om financiële ondersteuning van dit fonds. Na afloop van deze dag werd een cheque van € 1000,- meegegeven. Onze coördinator neemt de cheque dankbaar in ontvangst.

Gift van communicanten

12 juni 2022

Kinderen, die eerste communie zijn gaan doen in de parochie Heilig Kruis hebben d.m.v. diverse acties geld ingezameld ten bate van Stichting Leergeld Nuenen. Zo werden er lege flessen ingezameld, een paasmarkt georganiseerd, cakejes gebakken, plantjes verkocht en een loterij gehouden. Met deze acties werd een bedrag van ruim € 2000,- opgehaald! Met dit geld kunnen kinderen uit Leergeldgezinnen gratis meedoen aan de Kindervakantieweek. 
Op de foto (van Petra van Laarhoven) wordt de cheque overhandigd aan Peter Hendrickx, voorzitter van Leergeld Nuenen.

Jubileum Leergeld Nederland

4 november 2021

Op zaterdag 20 november werd het 25-jarig jubileum gevierd van Leergeld Nederland. Deze landelijke organisatie ondersteunt de vele plaatselijke afdelingen van Leergeld, zoals Leergeld Nuenen. Prinses Laurentien was er bij en ging in gesprek met een aantal kinderen.

Zie voor een uitgebreid videoverslag op https://www.youtube.com/channel/UCdWumREk675lpHzFHOayFmQ/videos

 

In het moeilijke coronajaar 2021 hebben we veel kunnen doen voor onze Nuenense gezinnen: 

  • in februari werden gratis mondkapjes verstrekt
  • in april kregen we via onze partner Kinderhulp thuisbioscoopbonnen en maandverbandpakketten
  • In juli konden weer schoolspullentassen en zomerpretpakketten worden uitgedeeld. Het werd door de gezinnen zeer gewaardeerd!
  • In augustus konden kinderen mee naar het Openluchtmuseum in Arnhem uitstapje (Heppie)
  • In augustus kwam er een nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen moeten nu zelf zorgen dat alle leerlingen kunnen meedoen.
  • In november werden perpernootbonnen verstrekt i.v.m. Sinterklaas
  • In november ontvingen we weer een bijdrage van de RABO Club Support en werden er 'Fashion-cheques' uitgedeeld aan oudere kinderen.
  • Linda Foundation zorgde voor pakketten met kledingbonnen, bonnen voor Albert Heijn, ov-kaarten e.d.
  • In december kunnen kinderen uit Nuenense gezinnen naar de Winter Efteling met Heppie
  • In december worden corona testkits verstrekt.