Doelstelling van Stichting Leergeld Nuenen c.a.

Doel van Stichting Leergeld Nuenen is : voorkomen dat kinderen uit financieel zwakke,  Nuenense gezinnen in een sociaal isolement terechtkomen. Ook deze kinderen – in de leeftijd van 4 tot 18 jaar – hebben recht op schoolse en buitenschoolse activiteiten op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Dit alles in het kader van de ontwikkeling van het kind , op weg naar de volwassenheid en tot een volwaardig lid van onze samenleving.

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
Het verwerven van financiële middelen t.b.v. financiële ondersteuning van de ouders zodat de kinderen tussen 4-18 jaar kunnen deelname aan cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Het verwerven van materiële zaken (denk aan: fietsen en computers) eveneens t.b.v. bovengenoemde doelgroep. Zie ook onze brochure!

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers en bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers en ontvangen derhalve geen beloning. Een maal per jaar ontvangen zij een tegemoetkoming in de onkosten.

U kunt helpen!
U kunt de Nuenense kinderen, die buiten hun schuld niet mee kunnen doen en daardoor vaak in een sociaal isolement komen, helpen. U helpt hen door een keuze te maken uit onderstaande adoptiemogelijkheden.

Adoptiemogelijkheden.
Adopteren kan heel concreet en in verschillende vormen door: 
- een of meer kinderen te steunen bij een activiteit 
- een of meer projecten geheel of gedeeltelijk te adopteren (zie hieronder)

Adoptieproject

Schoolkosten

Bruikbare schoolfiets

(Opgeknapte) laptop

Zwemles (diploma A,B, en C)

Eén sport (kleding, contributie)

Eén culturele activiteit (muziekles, tekenen)

Diversen (speeltuin, zwemmen, kindervakantieweek e.d.)

Kind per jaar

130

30

30

700

350

400

65

Project per jaar

11.500

450

249

10.000

5200

2500

550

U kunt uw steun kenbaar maken door uw gift te storten op 
bankrekeningnummerNL55 RABO 0109 1308 55 t.n.v. Stichting Leergeld Nuenen.
Onze Stichting heeft de ANBI-status, dus kunt u uw gift aftrekken van de belasting. Deze bijdragen komen alle ten goede van Stichting Leergeld Nuenen!
Stichting Leergeld Nuenen is ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel  onder nummer 17151965 met RSIN nummer: 816293806

Meer informatie over de adoptieprojecten kunt U krijgen via: 
Stichting Leergeld Nuenen, Postbus 62, 5670 AB Nuenen 

of via e-mail: leergeld@onsnet.nu

Meer algemene informatie vindt u op de landelijke website: http://www.leergeld.nl