Wat is de Stichting Leergeld ?

In Nuenen is een Stichting Leergeld. Adviseurs en bestuur zetten zich in voor schoolgaande kinderen die niet mee kunnen doen aan activiteiten in en buiten school omdat dit voor de ouders te duur is. Het gevolg van deze armoede is sociale uitsluiting en dat is voor de toekomst van deze kinderen en daarmee ook voor de hele samenleving funest.
Stichting Leergeld wil alle kinderen laten meetellen zodat zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst. De Nuenense Stichting Leergeld is aangesloten bij landelijke organisatie Leergeld Nederland.

Doelstelling van Stichting Leergeld Nuenen c.a.
Doel van Stichting Leergeld Nuenen is : voorkomen dat kinderen uit – financieel zwakke – Nuenense gezinnen in een sociaal isolement terechtkomen. Ook deze kinderen – in de leeftijd van 4 – 18 jaar – hebben recht op schoolse en buitenschoolse activiteiten op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Dit alles in het kader van de ontwikkeling van het kind , op weg naar de volwassenheid en tot een volwaardig lid van onze samenleving.


Hoofdlijnen uit het beleidsplan
:
Het verwerven van financiële middelen t.b.v. financiële ondersteuning van de ouders zodat de kinderen tussen 4-18 jaar kunnen deelname aan cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Het verwerven van materiële zaken (denk aan: fietsen, computers en muziekinstrumenten) eveneens t.b.v. bovengenoemde doelgroep.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers en bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers en ontvangen derhalve geen beloning. Een maal per jaar ontvangen zij een tegemoetkoming in de onkosten.

 
U kunt helpen!
U kunt de Nuenense kinderen, die buiten hun schuld niet mee kunnen doen en daardoor vaak in een sociaal isolement komen, helpen. U helpt hen door een keuze te maken uit onderstaande adoptiemogelijkheden.


Adoptiemogelijkheden.
Adopteren kan heel concreet en in verschillende vormen door:
- een of meer kinderen te steunen bij een activiteit
- een of meer projecten geheel of gedeeltelijk te adopteren
- een zelf gekozen variant.

Adoptieprojecten Kind per jaar Project per jaar
Schoolkosten (bijv. excursies of ouderbijdragen) € 130,-- € 11.500,--
Beschikbaar stellen van bruikbare schoolfietsen € 30,-- € 450,--
Opgeknapte computer met USB-stick € 30,-- € 240,--
Zwemles (diploma A, B en C) € 460,-- € 9200,--
Één sport (contributie en kleding) € 460,-- € 5200,--
Één culturele activiteit (muziekles, tekenen, schilderen, toneel of dans)  € 140,-- € 2500,--
Diversen (bijv. Kievit, Bibliotheek of Kindervakantieweek) € 65,-- € 550,--


U kunt uw steun kenbaar maken door uw gift te storten op bankrekeningnummer: NL55 RABO 0109 1308 55 t.n.v. Stichting Leergeld Nuenen. Onze Stichting heeft de ANBI-status, dus kunt u uw gift aftrekken van de belasting.
Stichting Leergeld Nuenen is ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel  onder nummer 17151965 met RSIN nummer: 816293806


Meer informatie over de adoptieprojecten kunt U krijgen via
Stichting Leergeld Nuenen, Postbus 62, 5670 AB Nuenen
of via e-mail: leergeld@onsnet.nu

Meer algemene informatie vindt u op de landelijke website: http://www.leergeld.nl