LEES OOK DE ACTIE OM KAARTEN VOOR EEN VOORSTELLING TE DONEREN IN HET PARKTHEATER AAN ONZE LEERGELDGEZINNEN. 
Zie de pagina 'Actueel nieuws' 


Doelstelling van Stichting Leergeld Nuenen c.a.

Doel van Stichting Leergeld Nuenen is : voorkomen dat kinderen uit – financieel zwakke – Nuenense gezinnen in een sociaal isolement terechtkomen. Ook deze kinderen – in de leeftijd van 4 – 18 jaar – hebben recht op schoolse en buitenschoolse activiteiten op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Dit alles in het kader van de ontwikkeling van het kind , op weg naar de volwassenheid en tot een volwaardig lid van onze samenleving.


Hoofdlijnen uit het beleidsplan
:
Het verwerven van financiële middelen t.b.v. financiële ondersteuning van de ouders zodat de kinderen tussen 4-18 jaar kunnen deelname aan cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Het verwerven van materiële zaken (denk aan: fietsen, computers en muziekinstrumenten) eveneens t.b.v. bovengenoemde doelgroep.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers en bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers en ontvangen derhalve geen beloning. Een maal per jaar ontvangen zij een tegemoetkoming in de onkosten.

 
U kunt helpen!
U kunt de Nuenense kinderen, die buiten hun schuld niet mee kunnen doen en daardoor vaak in een sociaal isolement komen, helpen. U helpt hen door een keuze te maken uit onderstaande adoptiemogelijkheden.


Adoptiemogelijkheden.
Adopteren kan heel concreet en in verschillende vormen door:
- een of meer kinderen te steunen bij een activiteit
- een of meer projecten geheel of gedeeltelijk te adopteren
- een zelf gekozen variant.

Adoptieprojecten Kind
per jaar 
Project
per jaar 
Schoolkosten (bijv. excursies of ouderbijdragen) € 130 € 11.500
Beschikbaar stellen van bruikbare schoolfietsen  30  450
Opgeknapte computer/ laptop  30  240
Zwemles (diploma A, B en C)  600 10.000
Één sport (contributie en kleding)  460  5200
Één culturele activiteit (muziekles, tekenen, schilderen, toneel of dans)   200  2500
Diversen (bijv. Kievit, Bibliotheek of Kindervakantieweek)  65  550


U kunt uw steun kenbaar maken door uw gift te storten op bankrekeningnummer: NL55 RABO 0109 1308 55 t.n.v. Stichting Leergeld Nuenen. Onze Stichting heeft de ANBI-status, dus kunt u uw gift aftrekken van de belasting.
Stichting Leergeld Nuenen is ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel  onder nummer 17151965 met RSIN nummer: 816293806


Meer informatie over de adoptieprojecten kunt U krijgen via: 
                           Stichting Leergeld Nuenen, Postbus 62, 5670 AB Nuenen
                           of via e-mail:
leergeld@onsnet.nu


Meer algemene informatie vindt u op de landelijke website: http://www.leergeld.nl