Doelstelling van Stichting Leergeld Nuenen c.a.

Doel van Stichting Leergeld Nuenen is : voorkomen dat kinderen uit – financieel zwakke – Nuenense gezinnen in een sociaal isolement terechtkomen. Ook deze kinderen – in de leeftijd van 4 – 18 jaar – hebben recht op schoolse en buitenschoolse activiteiten op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Dit alles in het kader van de ontwikkeling van het kind , op weg naar de volwassenheid en tot een volwaardig lid van onze samenleving.


Hoofdlijnen uit het beleidsplan
:
Het verwerven van financiële middelen t.b.v. financiële ondersteuning van de ouders zodat de kinderen tussen 4-18 jaar kunnen deelname aan cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Het verwerven van materiële zaken (denk aan: fietsen, computers en muziekinstrumenten) eveneens t.b.v. bovengenoemde doelgroep.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers en bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers en ontvangen derhalve geen beloning. Een maal per jaar ontvangen zij een tegemoetkoming in de onkosten.

 
U kunt helpen!
U kunt de Nuenense kinderen, die buiten hun schuld niet mee kunnen doen en daardoor vaak in een sociaal isolement komen, helpen. U helpt hen door een keuze te maken uit onderstaande adoptiemogelijkheden.


Adoptiemogelijkheden.
Adopteren kan heel concreet en in verschillende vormen door:
- een of meer kinderen te steunen bij een activiteit
- een of meer projecten geheel of gedeeltelijk te adopteren
- een zelf gekozen variant.

Adoptieprojecten Kind
per jaar 
Project
per jaar 
Schoolkosten (bijv. excursies of ouderbijdragen) € 130 € 11.500
Beschikbaar stellen van bruikbare schoolfietsen  30  450
Opgeknapte computer/ laptop  30  240
Zwemles (diploma A, B en C)  600 10.000
Één sport (contributie en kleding)  460  5200
Één culturele activiteit (muziekles, tekenen, schilderen, toneel of dans)   200  2500
Diversen (bijv. Kievit, Bibliotheek of Kindervakantieweek)  65  550


U kunt uw steun kenbaar maken door uw gift te storten op bankrekeningnummer: NL55 RABO 0109 1308 55 t.n.v. Stichting Leergeld Nuenen. Onze Stichting heeft de ANBI-status, dus kunt u uw gift aftrekken van de belasting.
Stichting Leergeld Nuenen is ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel  onder nummer 17151965 met RSIN nummer: 816293806


Meer informatie over de adoptieprojecten kunt U krijgen via: 
                           Stichting Leergeld Nuenen, Postbus 62, 5670 AB Nuenen
                           of via e-mail:
leergeld@onsnet.nu


Meer algemene informatie vindt u op de landelijke website: http://www.leergeld.nl