25 juli 2020
Vrijkaartjes voor de Beekse Bergen
Dankzij Kinderhulp kregen we deze week 100 vrijkaartjes voor onze Leergeldgezinnen. Alle kaartjes zijn inmiddels uitgereikt. Zo kunnen zij gezellig een dagje uit.


 30 juni 2020

Wekelijkse spreekuur weer van start vanaf 24 augustus

zie ook de homepage) 

29 juni 2020

Toename van het aantal kinderen in armoede door coronacrisis;
ouders kunnen een beroep doen op Leergeld!!!

Er is in de pers veel (terechte) aandacht voor het feit dat door de crisis van deze maanden veel gezinnen in financiële moeilijkheden komen. Mensen raken hun baan kwijt, moeten met een uitkering rond zien te komen. En juist kinderen dreigen nu de dupe te worden van deze nieuwe armoede.
Het Landelijke platform Samen voor kinderen (waarin ook Stichting Leergeld participeert) wil deze gezinnen een helpende hand bieden.
Lees hierover meer>

27 mei 2020
Landelijke Leergeld Dag 

Elk jaar op 1 juni wordt de Landelijke Leergeld Dag georganiseerd, waarop er aandacht is voor het werk van Stichting Leergeld. Normaliter wordt er ergens in het land een bijeenkomst georganiseerd. In Corona tijd vindt de Landelijke Leergeld Dag plaats op sociale media. Op 1 juni doet Stichting Leergeld via sociale media een oproep aan álle gezinnen met kinderen die kampen met geldgebrek, óók aan die gezinnen die nu als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt!
Stichting Leergeld Nuenen roept ouders op om zich te melden voor ondersteuning. U kunt via het contactformulier terecht bij onze coördinatoren.
   
                          

18 april 2020
Landelijke collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Op maandag 20 april ging de landelijke collecte voor Kinderhulp van start. Door de coronacrisis kan er echter geen huis-aan-huis collecte worden gehouden. In plaats daarvan was er een digitale collectebus geopend.
Voor ons als Leergeld is Kinderhulp van groot belang. Zo kunnen we financieel worden ondersteund bij uitgaven, waar we zelf geen budget voor hebben. Het zou mooi zijn als we iets kunnen terugdoen!
Door een van onze vrijwilligers is een digitale collectebus aangemaakt. Vrienden en bekenden konden hier voor doneren. In een week werd er € 1957,- opgehaald!! Dit bedrag gaat rechtstreeks naar Kinderhulp! 

21 maart 2020

Overlijden bestuurslid Lucia Geus

Afgelopen zondag, 15 maart,  is ons bestuurslid Lucia Geus overleden. Lucia maakte sinds de zomer van 2016 deel uit van het bestuur van de Stichting Leergeld Nuenen. Ze was binnen  het bestuur de schakel naar het primair onderwijs in Nuenen. Ook leverde Lucia onlangs nog een bijdrage aan de aanpassing van de website.

Lucia was al geruime tijd ernstig ziek en daardoor kon ze de bestuursvergaderingen de laatste maanden niet meer bijwonen . Het bericht van haar overlijden heeft ons overvallen. Wij hadden haar graag nog persoonlijk willen bedanken voor haar werkzaamheden voor Stichting Leergeld.

Wij willen ons medeleven betuigen aan haar familie en allen die haar lief hadden en haar postuum dank zeggen voor haar inzet.

 Bestuur Stichting Leergeld Nuenen

17 januari 2020


Belangrijke gift van Rotary Club Nuenen
Tijdens opnames van het LON waar de nieuwe voorzitter Peter Hendrickx uitlegde waar Stichting Leergeld Nuenen voor staat, kwam voorzitster van de Rotary Club, Arianne Knegt, tussendoor. Zij bood namens de Rotary Nuenen Stichting Leergeld een cheque aan van € 2.000,00. Dit bedrag is afkomstig uit de veiling van Kunst met een grote T.

De donatie werd dankbaar aangenomen met de toezegging dat het een goede bestemming zal krijgen.