Op 6 juni 2018 is een nieuw online samenwerkingsverband gevormd: SAMEN VOOR ALLE KINDEREN. Hierin werken de onderstaande organisaties samen. Zij hebben immers alle dezelfde doelgroep, nl. kinderen in achterstandsituaties.
 
Het zijn:
Kinderhulp
Leergeld
Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC)
Jarige Job

 
Op de website www.samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders of belangstellenden rechtstreeks informatie krijgen over een van de vier organisaties. Tussen de organisaties onderling was al veel samenwerking, maar nu is er dus één loket, waar men terecht kan!