Jeugdfonds Sport & Cultuur

Geen geld om mee te doen?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Stichting Leergeld werkt nauw samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur in het online platform Sam&. Onze coördinatoren kunnen u verder helpen!

Jeugdfonds Sport & Cultuur: https://jeugdfondssportencultuur.nl

Sam&:      https://www.samenvoorallekinderen.nl/